پروژه های کامیون ایران به کشورهای مشترک المنافع

 

Tab Title 1

Your text...

 

 

 

Tab Title 2

Your text...

 

 

Tab Title 3

Your text...

 

 

Tab Title 4

Your text...

 

 

Tab Title 5

Your text...

 

 

Tab Title 6

Your text...

 

 

Tab Title 7

Your text...

 

 

Tab Title 8

Your text...

 

 

Tab Title 9

Your text...

 

 

Tab Title 10

Your text...

 

 

Tab Title 11

Your text...

 

 

Tab Title 12

Your text...

 

 

Tab Title 13

Your text...

 

 

Tab Title 14

Your text...

 

 

Tab Title 15

Your text...

 

 

Tab Title 16

Your text...

 

 

Tab Title 17

Your text...

 

 

Tab Title 18

Your text...

 

 

Tab Title 19

Your text...

 

 

Tab Title 20

Your text...

 

 

Tab Title 21

Your text...

 

 

Tab Title 22

Your text...

گواهینامه های بین المللی ما

تماس با ما

 

تلفن: 9 - 38846871-051

فکس:38846857 -051

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

شبکه اجتماعی

درباره ما

شـرکت کوشاترابر فعـاليت خـود را در زميــنه حمـل و نقـل بيـن المــللي کـالا آغـاز نمـوده اسـت و بـا برخـورداري از تجـارب و امکـانات گسـترده در کليــه زمينـه هاي حمـل و نقـل ( زميـني – هـوائي – دريـائي – ريـلي ) بـا ارائـه سـرويس مطـمئن و سـريع توانسـته اسـت خــدمات شـاياني جهـت حمـل محمـولات صـادراتي و وارداتي و ترانـزيت توسـط کاميـون, کشـتي, هواپيـما و قطـار بـه صـورت دربسـت و ترکيـبي (گـروپاژ) و چنـدوجهي عرضـه نمـايد. ايـن شـرکت بـه عنـوان يکي از بزرگتـرين شـرکتهاي حمـل و نقـل بيـن المـللي ايراني ، بـه صـورت خصـوصي و صد در صد محـلي سـرمايه گـذاري شـده اسـت و بـه عنـوان يـکي از اعضـاي فعـال در زميـنه حمـل و نقـل در مجـامع بيـن المـللي و انجمــنهاي ايـراني : FIATA , ICC , IRU   انجمـن شــرکتهاي حمـل ونقـل بيـن المللي ايـران ، اتـاق بازرگـاني و انجـمن کشتيراني ايران مي باشد.